Mu symbol

Mu Landscapes

Mu picture

Anleggelse av naturhager og biotoper
Impulser og konsultasjoner for
Landskapsrestaurasjon og regenerativ agrikultur
Foredrager

Lars Schmidt

Diploma of Applied Permaculture Design

contact@mu-landscapes.com

 

Om oss...